Εκπαιδευτικό Υλικό

Η Χρήση του Διαδικτύου στην Μικρή Επιχείρηση

Υπολογιστικά Φύλλα και Βάσεις Δεδομένων στη μικρή επιχείρηση

Ψηφιακή επιχείρηση

Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

Διαχείριση ποιότητας στη μικρή επιχείρηση

Εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαφήμιση και Προβολή της μικρής επιχείρησης

Κοστολόγηση και Διαχείριση Προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης

Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης

Πρώτες βοήθειες

Νέα διατροφικά πρότυπα

Περιβαλλοντική Προστασία και Εξοικονόμηση Ενέργειας στη μικρή επιχείρηση

Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες

Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων