Ιστορικά στοιχεία της Ομοσπονδίας EBEΣ Ν. Μεσσηνίας

Η Ομοσπονδία μας είναι Δευτεροβάθμιος Επαγγελματική Οργάνωση και ιδρύθηκε το 1926, που αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ΄ αριθ. 808/2-8-1926 απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθ. 125/1933, 87/1935, 77/1947, 1121/1958, 129/1966/ 544/1972.

Η τελευταία τροποποίηση έγινε με αριθμό 75/16-10-1988 απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα αριθμό 55 και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου, που θα διέπεται στο εξής από το Καταστατικό αυτής, σύμφωνα με τον νόμο 1712/1987 που προσαρμόστηκε στο νέο νόμο 2081/ 1992 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μετονομάζεται σε: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Από τα διασωθέντα αρχεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας τον Σεπτέμβριο του 1986, βρέθηκαν ορισμένα βιβλία Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων της Ομοσπονδίας, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το αρχείο μας και την ιστοσελίδα αυτή που ανοίγουμε.

Δυστυχώς δεν βρέθηκαν στοιχεία παλαιοτέρων χρόνων πρίν το 1946, λόγω του Πολέμου του 1940-1944 (Γερμανική κατοχή), όπου κατεστράφησαν ολοσχερώς τα γραφεία και η αίθουσα συνεδριάσεων με όλα τα έπιπλα και σκεύη που υπήρχαν, όπως μας μαρτυρεί η συνεδρίαση της προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής που συνεστήθη, μέσα από το βιβλίο των πρακτικών της στις 28 Ιουνίου 1946, για την επανασύσταση των οργάνων του  Διοικητικού Συμβουλίου στην Ομοσπονδία. Παρά τις προσπάθειες που κάναμε με σχετικά ερωτήματα στην ΓΣΕΒΕΕ και στο Πρωτοδικείο, για να βρεθούν και άλλα στοιχεία τούτο δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν.


oebe_messinias_proedroi

Πρόεδροι

oebe_messinias_antiproedroi-a

α’ Αντιπρόεδροι

antiproedroi-b

β’ Αντιπρόεδροι

oebe_messinias_grammateis

Γενικοί Γραμματείς

oebe_messinias_tameies

Ταμείες

oebe_messinias_meli

Μέλη ΔΣ

oebe_messinias_epitropes

Ελεγκτικές Επιτροπές

oebe_messinias_antiprosopoi_gsevee

Αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΒΕΕ

oebe_messinias_meli_ds_gsevee

Μέλη στο ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ

oebe_messinias_meli_ds_tebe

Μέλη στο ΔΣ του ΤΕΒΕ