ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 

Ημερομηνίες Εκλογών

Επώνυμο

Όνομα

 1946-1978 Θεοφιλόπουλος Χρήστος      
  Ορφανός                 Γεώργιος
  Δρούγας Γεώργιος    
  Παπουλάκος     Παναγιώτης
  Μπάμπαλης Δημήτριος
  Χρυσικόπουλος  Γεώργιος 
  Σινάνης             Ιωάννης
  Αντωνάκος   Παύλος
 1978-1989 Μπαζίγος Θεόδωρος

Αναγνωστόπουλος Σωτήριος
Σουρέας Κων/νος
  Βάγιας Νικόλαος
  Γαλανάκης Δημήτριος
  Μιχόπουλος Αθανάσιος
  Μουτεβελής Αθανάσιος
2011-2014 Μπομπόνης Θεόδωρος