ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ Β΄   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ


Ημερομηνίες Εκλογών

Επώνυμο

Όνομα

 1946-1949 Πετρόπουλος Θεόδωρος
Γκίζας  Ιωάννης
Μπελεσέας Δημήτριος
Ηλιόπουλος Παύλος
Φραγκοδημήτρης Νίκος

Ζερβάκος Πέτρος
Σακκάς Ιωάννης
Μπάρας Γεώργιος
Κοιλάκος Γεώργιος

Μουτεβελής Αθανάσιος

Σουρέας Κων/νος

Μπασέας Θεόδωρος
Γαλανάκης Δημήτριος
Κοτταρίδης Χρήστος
Καπερώνης           Γεώργιος