ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Ημερομηνίες Εκλογών Επώνυμο Όνομα
1946-1967 Δημόπουλος Βασίλειος
  Δραγώνας Δημήτριος Δ.σχ.
  Χωραίτης Κων/νος
  Μακρέας Σωκράτης
  Αμβάβης Δημήτριος

Χωραίτης Κων/νος
Βελετάς  Ιωάννης
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος

Μητρόπουλος Στέφανος
Οικονομάκος Γεώργιος
  Ψαρούλης Σταύρος
  Σώκος Χαράλαμπος
1967-1979 Καράμπελας Ηλίας
  Ξιφαράς Γρηγόριος
  Σταυρόπουλος Κυριάκος
  Σοφρωνάς Αθανάσιος
  Οικονομόπουλος Νικήτας
  Ορφανός Γεώργιος
  Αναγνωστόπουλος Σωτήριος
  Καννάς Παναγιώτης
  Πολίτης Παναγιώτης
  Τσικρικάς Μιχάλης
  Χρηστέας Κων/νος
  Τούμπανος Ιωάννης
1979-1991 Λυριντζής Ιωάννης
  Ζερβάκος Πέτρος
  Σινάνης Ιωάννης
  Μαρκάκης Παναγιώτης
  Γκίζας Σταύρος 
  Μάλαμας Νικόλαος
  Παχής Γεώργιος
  Στάικος Φλέσσας
  Μασουρίδης Δημοσθένης
  Λαγωνικάκος Σωτήριος
  Σεντεμέντες Ιωάννης
Τσορόνης Παναγιώτης
  Ασημάκος Γεώργιος
Μαλαπέτσας Γεώργιος

Σουρέας Κων/νος
1991-2002 Δημόπουλος Παναγιώτης
Μπιτσώνης  Φώτιος
Καλλιντέρης Θεόδωρος
  Μουτεβελής Αθανάσιος
  Γεωργαντάς Αθανάσιος
  Μπασέας Θεόδωρος
  Μποσίνης Βασίλειος
  Δάρας Ιωάννης
  Σιμινζής Σωτήριος
  Κατσουλέας Δημήτριος
  Μιχάλος Ιωάννης
  Καλλιντέρης Θεόδωρος
  Μουτεβελής Ευάγγελος
  Γαλανάκης Δημήτριος
  Παπαδόπουλος Παναγιώτης
  Κοιλάκος Γεώργιος
  Λαγιάκος Παναγιώτης
  Καρκαντζούλης Ηλίας
  Αλασμόνης Βασίλειος
  Στεφάνου Δημήτριος
  Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
  Μιχόπουλος Αθανάσιος
  Μάραντος Παναγιώτης
  Μπατσικούρας Γεώργιος
  Βάγιας Νικόλαος
  Βόλος Λεωνίδας
2005-2014 Ταβουλαρέας Πέτρος
  Τσίχλης Ηλίας
  Καπερώνης Γεώργιος
  Κοτταρίδης Χρήστος
  Μιχάλου Αλεξάνδρα   Δ.σχ
  Βασιλόπουλος Αθανάσιος   Δ.σχ.
  Λιάππας  Βασίλειος
  Παπαδέας Ηλίας
  Κουφός Ιωάννης     Δ.σχ.