ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Β.Ε.

      Ταμείο   Ασφαλίσεως Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Ελλάδος. Νύν  Ο.Α.Ε.Ε.

 

           ΜΠΑΖΙΓΟΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ              Από  1998   μέχρι   2000  

 

Παρατήρηση α). Μέχρι το 2000  ο Διοικητής και το Δ.Σ. του  ΤΕΒΕ έκλεγόντουσαν με εκλογές από εκλέκτορες που έβγαιναν από τις Ομοσπονδίες και τα Επιμελητήρια της Ελλάδος.

Παρατήρηση β).  Όταν έγινε η συγχώνευση των Ταμείων των Εμπόρων ( ΤΑΕ ) και των αυτοκινητιστών ( ΤΣΑ) το 2000 με το ΤΕΒΕ  και έγινε ο Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμός Ασφαλίσεως Ελεύθερων Επαγγελματιών) Το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διοικητή τον διόριζε ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσιών.