ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ  ΜΕΛΗ ΣΤΟ  Δ.Σ. ΤΗΣ  Γ.Σ.Ε.Β.Ε. Ελλάδος
ΑΠΟ 1946 μέχρι 2012

       ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ           ΕΚΛΕΓΕΙΣ    9  φορές     Ανά 3ετία
       ΜΠΟΜΠΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ           ΕΚΛΕΓΕΙΣ    1  φορά