ΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑ 3ΕΤΙΑ

Στοιχεία που ευρέθησαν από:
28-06-1946 ΜΕΧΡΙ 17-04-1948 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εστιάτορας
18-04-1948 ΜΕΧΡΙ 10-10-1949 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καφεπώλης
14-10-1949 ΜΕΧΡΙ 24-07-1952 ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Καφεπώλης
25-07-1952 ΜΕΧΡΙ 04-03-1955 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καφεπώλης
06-03-1955 ΜΕΧΡΙ 20-10-1958 ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Καφεπώλης
22-10–1958 ΜΕΧΡΙ 19-03-1959 ΧΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Προεδρεύων) Καφεπώλης
12-04-1959 ΜΕΧΡΙ 08-04–1962 ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υποδήματα
09-04-1962 ΜΕΧΡΙ 10-04-1965 ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υποδήματα
11-04-1965 ΜΕΧΡΙ 10-04-1968 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αρτοποιός
11-04-1968 ΜΕΧΡΙ 28-04-1971 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αρτοποιός
24-05-1972 ΜΕΧΡΙ 03-10-1972 ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (Προεδρεύων) Τρόφιμα
03-10-1972 ΜΕΧΡΙ 10-10-1975 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ Εστιάτορας
11-10–1975 ΜΕΧΡΙ 10-02-1979 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ Εστιάτορας
12-Ο2-1979 ΜΕΧΡΙ 12-07-1980 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αρτοποιός
18-07-1980 ΜΕΧΡΙ 06-04-1982 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αν.Πρόεδρος) Τρόφιμα
07-04-1982 ΜΕΧΡΙ 06-10-1982 ΑΛΗΣΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Προεδρεύων) Προ-Πο
07-10-1982 ΜΕΧΡΙ 13-10-1985 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
14-10-1985 ΜΕΧΡΙ 27-07-1988 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
28-07-1988 ΜΕΧΡΙ 28-09-1991 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
29-09-1991 ΜΕΧΡΙ 31-10-1993 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
05-11-1993 ΜΕΧΡΙ 27-10-1996 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
04-11-1996 ΜΕΧΡΙ 21-11-1999 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
29-11-1999 ΜΕΧΡΙ 24-11-2002 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
29-11-2002 ΜΕΧΡΙ 08-08-2005 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
13-08-2005 ΜΕΧΡΙ 04-08-2008 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
07-08-2008 ΜΕΧΡΙ 03-08-2011 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα
08-08-2011 ΜΕΧΡΙ 03-08-2014 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρόφιμα