Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αβινιόν για τις ΜμΕ, σε συνεργασία με την UEAPME, την ΕΟΚΕ, την CNA, και την ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιεί διήμερο εργαστήριο κατάρτισης  (13 & 14 Δεκεμβρίου) με θέμα «Η εμπορική πολιτική της ΕΕ και ο ρόλος των ΜμΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας».

Από την πλευρά της ΓΣΕΒΕΕ παρίστανται ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Καββαθάς, ο Γεν. Γραμματέας κ. Γιώργος Κουράσης, ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ κ. Παν. Γκόφας, υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς επίσης και ο επιχειρηματίας κ. Νικόλαος Φωτιάδης (Φάρμα Φωτιάδη – Μαύρος Χοίρος Ολύμπου). Η επιχείρηση Φάρμα Φωτιάδη θα παρουσιαστεί ως «καλή πρακτική» σε επίπεδο καινοτόμου επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργειών σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

 

Η ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά έχει ως εξής:

 

«Θα ήθελα με τη σειρά μου να χαιρετίσω τη διοργάνωση του πρώτου εργαστηρίου κατάρτισης που διοργανώνει η ακαδημία Αβινιόν, με θέμα «Η εμπορική πολιτική της ΕΕ και ο ρόλος των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας».

Ως ανώτατος εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ, που συμμετέχει διαχρονικά και ενεργά στους ευρωπαϊκούς φορείς και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οργανώσεις (ΕΟΚΕ, UEAPME) θεωρώ ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που ακουμπά στις ανησυχίες των φορέων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Άλλωστε, ζούμε σε μια Ευρώπη που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και οφείλουμε όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα ώστε να προωθήσουμε τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις οργανώσεις που εκπροσωπούμε, αλλά και να ενισχύσουμε το ρόλο των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ο ρόλος μας δεν είναι μόνο αμιγώς συνδικαλιστικός/ πολιτικός. Όλοι μας παρατηρούμε τη γενική πολιτική και οικονομική ρευστότητα που επικρατεί παγκόσμια. Μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό, πρέπει να ενθαρρύνουμε περαιτέρω τη διάνοιξη των προοπτικών για τις επιχειρήσεις μας, πρέπει να τις καθοδηγήσουμε ώστε να γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς, διεθνοποιημένες και ανταγωνιστικές. Το κυριότερο, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη δημιουργία συνεργιών και διεύρυνση της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή και παγκόσμιας αλυσίδα αξίας. Παράλληλα, θα πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις νέες προκλήσεις, τις απειλές και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δρόμος προς την Ενιαία Αγορά αλλά και οι περίφημες διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες.

Από τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η ΕΟΚΕ, οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε συμμετέχουν εκτεταμένα στο διεθνές εμπόριο. Όμως, η έμμεση συμμετοχή τους από την προστιθέμενη αξία που τους αναλογεί στις αλυσίδες αξίες είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν το συνεκτικό δεσμό/ κρίκο στην παραγωγική και εμπορική αλυσίδα.

Το εργαστήριο αυτό αποσκοπεί ακριβώς στην ανάδειξη αυτών των πτυχών και δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων να συμμετέχουν στην παγκόσμια αγορά.

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του εργαστηρίου, με την επισήμανση ότι η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να ενισχύει τις δράσεις της Αβινιόν στο μέλλον και θα υποστηρίζει τον ανώτατο θεσμικό ρόλο της UEAPME στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας ευχαριστώ»