ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έδρα : Χρ. Κουμάντου 6 2ος Όροφος Καλαμάτα

Τηλέφωνο Προέδρου 27210 28888

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καλογερόπουλος Θεόδωρος Καλαμάτα
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεωργιάδης Ιωάννης Καλαμάτα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασιλόπουλος Αθανάσιος Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Μασουρίδης Γεώργιος Καλαμάτα
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Παναγόπουλος Άγγελος Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαλιώτης Κωνσταντίνος Κορώνη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαυροειδής Φώτιος Καλαμάτα