Σύνδεσμος ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ Δ.Χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΔΡΑ:  Χρ. Κουμάντου 6 2ος όροφος

Τηλέφωνο  Προέδρου 6947599350

 Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιαννακόπουλος  Παναγιώτης Καλαμάτα
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παπαδόπουλος Παναγιώτης Καλαμάτα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Φωτόπουλος Αθανάσιος

Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Πόταρης Σταύρος Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ψώνης Θεόδωρος Καλαμάτα
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γούλας Βασίλης Καλαμάτα
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φλώρος Ηλίας Καλαμάτα