ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Έδρα : Χρ. Κουμάντου 6   Καλαμάτα

  Τηλέφωνο  Προέδρου: 2724041287

 

 Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ηλιάδης Ιωάννης Ανδανία

 

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπαρτζελιώτης Αντώνιος Οιχαλία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κοντόπουλος Ευστάθιος Κυπαρισσία
ΤΑΜΙΑΣ Χήναρης Αλέξανδρος Ανδρούσα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κόλλιας Νικόλαος Σπηλιά
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τσίχλης Ηλίας Αχλαδοχώρι
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παρασκευόπουλος Παναγιώτης Αριστομένη
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κρασσακόπουλος Σπύρος Μεθώνη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δημητρακόπουλος Ιωάννης Καλαμάτα