ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΄Ο ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ΄

Τηλ. Προέδρου: 6945998646

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατσαρός Δημήτριος Καλαμάτα
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Καπερώνης Γεώργιος Μεσσήνη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ξυπόλιτος Νικόλαος Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Πολίτης Παναγιώτης Μεθώνη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποστολόπουλος Γεώργιος Κυπαρισσία