Προνόμια, προσφορές και εκπτώσεις προσφέρονται αποκλειστικά στα σωματεία/μέλη της Ομοσπονδίας και περιλαμβάνουν τα εξής:

  • ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Hλεκτρονικού Marketing
    • Email – Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή: μέλος@oebemessinias.gr
    • Web page – Αποκλειστική βασική ιστοσελίδα μέλους με τη μορφή: μέλος.oebemessinias.gr