Εργαλεία – Οδηγοί

Οδηγός για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στις συνδικαλιστικές δομές

Οδηγός διανοητικής ιδιοκτησίας για μικρές επιχειρήσεις

Οδηγός καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις

Οδηγός συνεργατικών σχηματισμών για μικρές επιχειρήσεις.

Η πολιτική για τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα

Η πολιτική για εμπορικά κέντρα στην Ευρώπη

Καινοτομία, Συνεργασίες και Μικρές Επιχειρήσεις

9+1 απαντήσεις για την δυναμική, μικρή επιχείρηση

Μέντορινγκ. Μια πρώτη προσέγγιση και οι καλές πρακτικές του