Η ενημερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε η ΟΕΒΕΣ Ν. Μεσσηνίας, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με έμφαση στα επερχόμενα προγράμματα ενισχύσεων που έχουν προδημοσιευτεί, πραγματοποιήθηκε στις 07/12/15 μεταξύ 18.30 έως 20.00 μμ, με μεγάλη επιτυχία καθώς η αίθουσα εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας, χωρητικότητας 80 ατόμων, ήταν κατάμεστη.

Το ακροατήριο, αφού παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις της κας Ιωάννας Γάλλου, Επιστημονική συνεργάτιδα της Ομοσπονδίας και Σύμβουλο Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων και του κου Δημήτρη Λεμονάκη, Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. και Εμπειρογνώμονα & Συντονιστή Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) παρέμεινε ως το τέλος της εκδήλωσης, παρεμβαίνοντας και κάνοντας ερωτήσεις σχετικές με τη Δημοσίευση των Νέων Προγραμμάτων.

espa-whoΕιδικό ενδιαφέρον παρουσίασε ο Χαιρετισμός του κου Περικλή Μαντά, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού και Καινοτομίας αναφορικά με τη δυσκολία πρόσβασης των επιχειρήσεων και των δυνητικών επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση. Τονίστηκε, δηλαδή, η συνεχής αδυναμία των προγραμμάτων να «πιάσουν» τις συνέπειες της κρίσης και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά που με τη σειρά της επηρεάζει και τα διαθέσιμα κεφάλαια που θα μπορούσαν να δοθούν για επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης. Σημείωσε ο κος Μαντάς ότι για μια ακόμα φορά τις ενισχύσεις θα τις πάρουν οι επιχειρήσεις που ούτως ή άλλως μπορούν να επενδύσουν, αφήνοντας απέξω το μεγαλύτερο μέρος των ΜΜΕ και ΠΜΕ που βιώνουν και τις μεγαλύτερες συνέπειες της κρίσης.

espa-vasiloΟ κος Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και οικοδεσπότης καλωσόρισε το κοινό, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί την πρώτη εκδήλωση από μια σειρά άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις, που εντάσσονται στον Άξονα «Δια βίου Μάθησης» του Σχεδίου Δράσης της ΟΕΒΕΣ και που αφορούν στην επιχειρηματική δράση των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και των μελών της ΓΣΕΒΕΕ. Για την ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΣΠΑ σημείωσε ότι είχε σημειωθεί ως ανάγκη των επιχειρήσεων – μελών της ΟΕΒΕΣ από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της ΟΕΒΕΣ με βάση την οποία οικοδομήθηκε το Σχέδιο Δράσης της ομοσπονδίας για την περίοδο 2016-2018. Πριν δώσει το λόγο στους ομιλητές – προσκεκλημένους σημείωσε ότι είναι σημαντικό η κάθε επένδυση να είναι σωστά μελετημένη και σύμφωνη με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. «Η επιχειρηματική ανάγκη να πλαισιώνει το επενδυτικό σχέδιο και όχι η επιδότηση την ανάγκη της επιχείρησης». Και έχοντας κατά νου τα κρίσιμα σημεία για την ολοκλήρωση μιας επένδυσης, σημείωσε ότι για την επιτυχή είσπραξης της επιδότησης που μας αναλογεί, εφόσον ενταχθούμε, είναι σημαντικό να έχουμε ακολουθήσει κατά γράμμα τις ενέργειες που περιγράφονται στο επιχειρηματικό μας πλάνο.

Η κα Ιωάννα Γάλλου εκκινώντας την κουβέντα για την νέα προγραμματική περίοδο έδωσε έμφαση στο περιβάλλον που θα αναπτυχθούν τα νέα προγράμματα, το οποίο συναποτελείται από τα Δυνατά Στοιχεία της Μεσσηνιακής Οικονομίας, την Υφιστάμενη Κατάσταση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας αλλά και τα νέα δεδομένα του αναπτυξιακού πλαισίου του ΕΣΠΑ.

Τα γεω-φυσικά χαρακτηριστικά του Νομού Μεσσηνίας, τα ανθρωπογενή του στοιχεία, ο τοπικός πολιτισμός, οι τουριστικοί πόροι, η μεσσηνιακή τοπική κουζίνα, η συμμετοχή των μεσσηνιακών επιχειρήσεων στην παραγωγή της οικονομικής δραστηριότητας του νομού, αλλά και της περιφέρειας, συνιστούν δυναμικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός μείγματος πολιτικής που θα εστιάζει στα δυνατά στοιχεία της τοπικής οικονομίας, τα οποία και μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Μεσσηνία. Οι δομικές αδυναμίες των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων του νομού μπορούν να αντιμετωπιστούν με στοχευμένες δράσεις – παρεμβάσεις – επενδύσεις που αποσκοπούν στον Εκσυγχρονισμό, στην Καινοτομία, στη Δημιουργία Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών και στην Εξωστρέφεια.

Και σε αυτό ακριβώς εστιάζεται η νέα φιλοσοφία των προγραμμάτων. Στην Έξυπνη Εξειδίκευση και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη λογική βελτίωσης της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων και προϊόντων, στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα με τη χρήση καινοτομιών, στην αναδιοργάνωση των παραγωγικών, εμπορικών και διοικητικών λειτουργιών των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της Έρευνας, της Τεχνολογίας και των καινοτομιών στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων στο εξωτερικό και στον αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου των επιχειρήσεων, με εξαγωγικό προσανατολισμό των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

espa-lemonΟ κος Δημήτρης Λεμονάκης, παρουσίασε τα προγράμματα που έχουν Προδημοσιευτεί την προσεχή περίοδο εστιάζοντας στην Ομάδα Στόχο, το πλαίσιο των ενεργειών που αναμένονται ανά πρόγραμμα, τους προϋπολογισμούς των υποβαλλόμενων προτάσεων, τη χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, τις επιλέξιμες δαπάνες ανά πρόγραμμα κ.ο.κ.

Σημαντικό σημείο της παρουσίασης του κου Λεμονάκη ήταν η ενδελεχής και σε βάθος ενημέρωση όλων των κρίσιμων διαδικασιών – διαδρομών κατά την υποβολή μιας πρότασης, κατά την υλοποίηση και κατά την ολοκλήρωση ενός Έργου τα οποία θα πρέπει να λάβουν οπωσδήποτε υπόψη τους οι δυνητικοί επενδυτές προκειμένου να υλοποιήσουν με επιτυχία και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μια επένδυση.

Καταγεγραμμένη ανησυχία του κοινού ήταν η συνεχής αστάθεια της ελληνικής οικονομίας, η παρατεταμένη έλλειψη ρευστότητας όπως και η αδυναμία χρήσης προϊόντων που θεωρητικά έχουν σχεδιαστεί για τις ΠΜΕ και δεν δίδονται από τις Τράπεζες, όπως οι μικροπιστώσεις. Ωστόσο, σημειώθηκε και το γεγονός ότι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου είναι η ενέργεια που χαρακτηρίζει τους επιχειρηματίες και που δεν μπορεί να μετακυλήσει ως ευθύνη σε μια τράπεζα ή σε μια επιδότηση. Παρεμβάσεις από το Κοινό, στο πλαίσιο της ίδια συζήτησης, υπογράμμισαν ότι «Η επιχορήγηση μιας επένδυσης, νεοσύστατης ή υφιστάμενης επιχείρησης είναι το Μέσο για τον επιχειρηματία και όχι ο Στόχος».

enimerosi-espa-2Βασικό, κοινό, συμπέρασμα της εκδήλωσης αυτής ήταν ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να οργανωθούν, πριν το άνοιγμα των προσκλήσεων της υποβολής προτάσεων, στη λογική της καταγραφής και ανάλυσης σε δράσεις και χρονοδιάγραμμα του επιχειρηματικού τους ενδιαφέροντος, της διενέργειας έρευνας αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν τις δυνητικές δαπάνες του επενδυτικού τους πλάνου καθώς, και της αναγνώρισης των ευκαιριών για συνεργασία και συνέργεια μεταξύ επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου ή μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις, για τους πελάτες και για την τοπική οικονομία.