Επιδοτούμενα Προγράμματα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης εργαζομένων  σε   μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους  2010-11 που υλοποιούνται μέσα στο 2012.

Προς τους Φορείς εκπροσώπησης Εργοδοτών (Σωματεία, Σύλλογοι)

Σας κοινοποιούμε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2010-11, την εφαρμογή της οποίας έκανε αποδεκτή η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με τη με αριθμ. 1648/45/21-12-2010 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 4201/39/21-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1755/τεύχος Β΄/9-11-2010, η οποία τροποποιήθηκε με τη αριθμ. 56/2/11-1-2011 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, που εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 168/3/18-1-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 201/τεύχος Β΄/11-2-2011.

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ