Τό Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε.Σ Νομού Μεσσηνίας.

                                                                                Κλάδος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΄΄ Μηχ. Αυτοκινήτων )

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ( ΄΄ Πρατήριο Καυσίμων )

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)      ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΄΄ Ηλεκτρολόγος )

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    ΚΟΥΦΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ     ( ΄΄ ΤΑΞΙ   )

ΤΑΜΙΑΣ:                              ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΟΝΗΣ      ( ΄΄ Φωτογράφος )

ΜΕΛΗ     Δ.Σ.                     ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΄΄ Κρεοπώλης   )

                                                 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ     ( ΄΄ Τρόφιμα ΑΒΕΕ )

     ΄΄             ΄΄                    ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ( ΄΄   Υδραυλικός )

                                                ΜΠΑΖΙΓΟΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ( ΄΄ Τρόφιμα ΑΒΕΕ )

     ΄΄          ΄΄                      ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ( ΄΄ Ηλεκ/γος  )

     ΄΄         ΄΄                      ΠΑΠΑΔΕΑΣ      ΗΛΙΑΣ        ( ΄΄ Ηλεκτρολόγος )