Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών – Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Νομού ΜεσσηνίαςΈδρα : Χρ. Κουμάντου 6 Καλαμάτα Τηλέφωνο & φαξ 27210 86328.

 

Θέση Επώνυμο Όνομα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασιλόπουλος Αθανάσιος
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Καπερώνης Γεώργιος
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντωνόπουλος Δημήτριος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κουφός Ιωάννης
ΤΑΜΙΑΣ Χρονόπουλος Χρόνης
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπαζίγος Θεόδωρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γαλανάκης Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ Κουντάνης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Κακούρος Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ Παπαδέας Ηλίας
ΜΕΛΟΣ Μπατσικούρας Γεώργιος