Δια βίου Μάθηση

oebemessinias_combo_200x70_logoΗ ΟΕΒΕ Νομού Μεσσηνίας αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας συμμετέχει, οργανώνει και αναπτύσσει μικρές ή μεγαλύτερες εκπαιδευτικές δράσεις για τα μέλη της σε συνεργασία με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και εξειδικευμένους φορείς δια βίου μάθησης.

Κάθε νέα δράση κοινοποιείται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία έχει πραγματοποιήσει:

  • προγράμματα κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (Άξονας 4, Μ.2. ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση ΓΚΠΣ 2000-2006),
  • προγράμματα ΛΑΕΚ για την κατάρτιση εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις,
  • προγράμματα σύνταξης κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής ΠΜΕ και ΜΜΕ εντός της οικονομικής κρίσης (ΕΠ Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 14 με τίτλο προγράμματος «Εξειδικευμένες Δραστηριότητες Πωλήσεων – Προϊόντων και Υπηρεσιών»),
  • πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων – ΓΣΕΒΕΕ / Ομοσπονδίες / Σωματεία – 60 ώρες».

Επίσης, συμμετέχει στην Πράξη «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ. 2017-2013.

Τέλος, σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων  σχεδιάζει μια σειρά αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα της Ομοσπονδίας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.