ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ Δ.Χ. Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έδρα : 2ο Περίπτερο Νέδοντος Καλαμάτα

Τηλέφωνο Προέδρου: 6973036811

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ρούτσης Κων/νος Μεσσήνη
Α  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λιάππας  Βασίλειος Καλαμάτα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπαδέας Αναστάσιος Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Κλείδωνας Γεώργιος Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σακελλαριάδης Κων/νος Καλαμάτα