ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ: οδός Γιαννιτσών 2 Καλαμάτα

Τηλέφωνο και Φαξ 27210 24252

Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μυλωνάς Απόστολος Μεσσήνη
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος Ζευγολατιό
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπιρμπίλης Παναγιώτης Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Παπαδάκος Στ. Χαράλαμπος Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κωνσταντινέας Πέτρος Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πουλέτης Ν. Ελευθέριος Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Βενιός Αντώνιος Καλαμάτα