ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ‘Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ’

Έδρα : Τέρμα Αρτέμιδος Γραφεία ΚΤΕΛ  Καλαμάτα

Τηλέφωνο: 27216 00716 Φαξ: 27216 00711

 

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαντάς Χαράλαμπος Καλαμάτα
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Καμβυσίδης  Δημήτριος Καλαμάτα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κάντζας  Ιωάννης Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Μπούρας Νικήτας Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σμυρνής  Ανδρέας Καλαμάτα