ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’

ΕΔΡΑ:  Χρ. Κουμάντου -6-  2ος όροφος

Τηλέφωνο Προέδρου  2721021702

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γαλανάκης  Δημήτρης Καλαμάτα
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπιτσώνης Παντελής Καλαμάτα
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κλείδωνας Ηλίας Καλαμάτα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ξανθάκη Θεοδοσία Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Μουτεβελής Γρηγόρης Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Οδεμεσιώτης Χρήστος Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πετροπουλέας Ιάκωβος Καλαμάτα