ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τηλέφωνο Προέδρου 27210 80106

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεωργίου Μενέλαος Καλαμάτα
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Φωτάκης Φώτιος Καλαμάτα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κοντόπουλος Δημήτριος Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Πράσινου Γρηγορία Καλαμάτα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μπάρκας Γεώργιος Καλαμάτα