ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ‘Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ’

ΕΔΡΑ:  Χρ. Κουμάντου 6   2ος  όροφος

Τηλέφωνο και Φαξ 27210 95245

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κουντάνης  Νικόλαος Καλαμάτα
Α‘ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Πραστέλλας Σάββας Καλαμάτα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δαρδάνης Παναγιώτης Καλαμάτα
ΤΑΜΙΑΣ Κακούρος Γεώργιος Αβία
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ζουζούνης Παναγιώτης Καλαμάτα
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Μαρκόπουλος Ιωάννης Μεσσήνη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κουτσούκος Δημήτριος Μεσσήνη